Tag Archives: Charlotte Posenenske


Charlotte Posenenske

Charlotte Posenenske Streifenbild (Striped Picture), c. 1962

Charlotte Posenenske, ‘Streifenbild (Striped Picture)’ (c. 1962)


Charlotte Posenenske

Prototype for Revolving Vane 1967-8 by Charlotte Posenenske 1930-1985

Prototype for Revolving Vane 1967-8 by Charlotte Posenenske 1930-1985

‘Prototype for Revolving Vane’ (1967-’68) by Charlotte Posenenske


Charlotte Posenenske

Charlotte Posenenske, Series D Vierkantrohre (Square Tubes), 1967_2009

Charlotte Posenenske, Series D Vierkantrohre (Square Tubes), 1967_2009-2

Charlotte Posenenske, ‘Series D Vierkantrohre (Square Tubes)’ (1967-2009)