Tag Archives: isle


Ekkehard Altenburger

‘Mirror house’, by Ekkehard Altenburger (1996)

Temporary installation on the Isle of Tyree, Scotland.