Tag Archives: masquerade


Phyllis Galembo

Atam Masquerader, Alok Village, Cross River, Nigeria, 2004

Phyllis Galembo, ‘Atam Masquerader, Alok Village, Cross River, Nigeria’ (2004)


Phyllis Galembo

Kambulo and Kapada, Makishi Masquerade, Kaoma, Zambia, 2007

Phyllis Galembo, ‘Kambulo and Kapada (They Start the Dance), Makishi Masquerade, Kaoma, Zambia’ (2007)