Tag Archives: emilia


Ilya Kabakov

ilya-kabakov-carpet

‘Someone’s Crawling Under the Carpet’ (1998) by Ilya Kabakov.