Tag Archives: hans van dijk


Hans van Dijk

Ming furniture designed by Hans van Dijk

Ming furniture designed by Hans van Dijk, installed at Witte de With CCA, Rotterdam.